آمار اولیه انفجار هرمل در لبنان

واحد مرکزی خبر نوشت:

شبکه تلویزیونی المیادین لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد ، آمار اولیه ناشی از انفجار شهر هرمل در لبنان سه شهید و پانزده زخمی است.

شبکه تلویزیونی المیادین لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد ، انفجار خودرو بمب گذاری شده در شهر هرمل لبنان شماری تلفات در پی داشت.

26149

کد N96160