تکنیک جان کری در مذاکرات از نگاه واشنگتن پست

جان کری,ایالات متحده آمریکا

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تحلیلی از تلاش های جان کری برای رسیدن به توافق های تازه در خاورمیانه او را مغز متفکر سیاست خارجه جدید آمریکا نامید و گفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پس زمینه قرار داشته است.

به گزارش خبرآنلاین این روزنامه مدل کار کری را تشریح کرده و نوشته است او یک ابزار کار با عنوان چارچوب توافق دارد که سعی می کند طرف ها را در مورد سندی اولیه کنار هم قرار دهد، سندی که چارچوب موضوعات را مشخص و چانه زنی از طریق اقدامات اعتماد سازی را جذاب می کند.
به نوشته واشنگتن پست، کری زمانی که بر بن بست ها غلبه می کند، توافقنامه هایی شش تا نه ماهه پیشنهاد می کند که در آنها طرف ها بر سر موضوعات تشکیل دهنده توافق نهایی مذاکره می کنند. در یک سال گذشته، کری از این رویکرد مرحله بندی شده در دو مورد دیپلماتیک استفاده کرده است.
کری نوامبر 2013، توافق مقدماتی ژنو را با ایران امضا کرد. او اقدامی مشابه را نیز در خصوص مسئله اسرائیل - فلسطین انجام داد که «هدف غیر ممکن» یک نسل در جهان به شمار می رود.
کری توانست ژوئیه گذشته دو طرف را متقاعد کند مذاکرات را با رویکرد دوستانه آغاز کنند. اکنون در حالی که چارچوب زمانی نه ماهه مورد نظر کری ماه آوریل به پایان می رسد، وی در حال تدوین چارچوب توافقنامه مقدماتی برای این مشکل است. در هر دو مورد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پس زمینه قرار داشت.

4949

کد N96155