خاطرات رفیقدوست از 12 تا 21 بهمن 57

امام خميني ره ,دهه فجر,انقلاب اسلامي ايران

محسن رفیقدوست راننده خودرو حامل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در 12 بهمن 57 که به نوعی مسئولیت حفاظت از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را در آن ایام بر عهده داشت، در گفت‌وگویی با مروری بر اتفاقات روز ورود امام خمینی به کشور ، از اوضاع ایران در فاصله بین 12 تا 22 بهمن 57 و برخوردهای انقلابیون با آخرین حامیان سلطنت پهلوی در ایران گفت و آخرین اقدامات دولت بختیار به عنوان تنها نماینده رژیم پهلوی در ایران را برای حفظ قدرت برشمرد.

وزیر سپاه جمهوری اسلامی ایران در دولت سوم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با مرور ی گذرا بر آنچه در 17 دی ماه سال 56 اتفاق افتاد،گفت: در این روز به واسطه انتشار مقاله اهانت به امام در روزنامه اطلاعات و پس از آن واقعه قم و تظاهرات مردم این شهر در نوزدهم این ماه، موتور انقلاب شتاب گرفت. این موتور به شتاب خود ادامه داد تا اینکه شاه مجبور به برکنار کردن نخست وزیر خود (امیر عباس هویدا) پس از 13 سال شد.

وی ادامه داد: موتور انقلاب به واسطه واقعه قم و پس از اعتراضاتی که به مناسبت چهلم مردم قم و به همین ترتیب چهلم مردم شهرهای دیگر برگزار می‌شد، روشن ماند و شاه را مجبور کرد که پس از برکناری نخست وزیر سیزده‌ ساله خودش پی‌در پی نخست وزیرهای بعدی خود را تغییر دهد و همکاران و نوکران خود را به زندان بیاندازد و برای آرامش مردم بگوید "ملت من پیام شما را دریافت کردم".

این فعال سیاسی با اشاره به نقش و تاثیر غرب در ماجرای فرار شاه از کشور، صحبت‌های خود را اینگونه مطرح می‌کند: زمانی که غرب به این نکته پی برد که دیگر نمی تواند با حرف مردم ایران را آرام کند،به این نتیجه رسید که با خروج شاه از کشور می‌تواند مانند ماجرای 28 مرداد، از طریق ارتش یا یک کودتا‌ی آمریکایی مملکت آرام کند تا شرایط برای بازگشت مجدد شاه به کشور فراهم شود.

رفیقدوست با تاکید بر اینکه امام خمینی از مدتها قبل ساعت ورود خود به کشور را می‌دانست، خاطر نشان کرد: در آبان‌ سال 57 زمانی که شهید بهشتی از سفری که برای ملاقات با امام خمینی(ره) در پاریس داشت،باز می‌گشت، ازاطرافیان خود برای حضور درجسله‌ای درخانه‌اش دعوت کرد و دراین جلسه باآهنگ مخصوص به خود گفت "برادران من ازپاریس می‌آیم‌، کمربندها را محکم ببندید و کفش‌ها را به پا محکم کنید که امام ساعت رفتن شاه را می‌داند" امام ساعت ورود به خود ایران و ساعت پیروزی انقلاب را می‌دانست.

وی با اشاره به اتفاقات روز 26 دی سال 57 و خروج شاه در این روز اظهار کرد: فردای خروج شاه از کشور، امام خمینی(ره) طی پیامی از قصد بازگشت خود به کشور خبر داد. ایشان در این پیام روز پنجم بهمن را به عنوان تاریخ ورود خود کشور تعیین کرده بودند. من نیز به همراه تعدادی از دوستان انقلابی و به دستور شورای انقلاب کمیته استقبال از امام را تشکیل دادیم که در این کمیته مسئولیت‌های مهم تدارکات استقبال و حفاظت شخصی از امام به من سپرده شد.

وزیر سپاه در دولت سوم، با بیان اینکه "انتخاب روز پنجم بهمن‌ماه به عنوان روز بازگشت امام به کشور تنها به دلیلِ نبود هواپیما برای حمل امام از پاریس بود"، افزود: پس از اینکه تمام کارهای لازم برای ورود امام توسط کمیته استقلال انجام گرفت، با خبری مواجهه شدیم که طی آن بختیار اعلام کرد تمام فرودگاه‌های کشور را بسته است. این اتفاق با اوج گرفتن تظاهرات مردمی مواجه شد؛ مردم با شعارهای‌ «وای به حالت بختیار، اگر امام فردا نیاد» به خیابان‌ها آمدند.

رفیقدوست با اشاره به انجام رایزنی‌های مختلف توسط برخی از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی با بختیار خاطرنشان کرد: در این مدت مرتباً افراد زیادی همچون آقای بازرگان با بختیار تماس می‌گرفتند و از ویمی‌خواستندکهفرودگاه‌هارابرایورودامامبهکشوربازکند. بختیارنیزبدوناعتنابهایندرخواست‌هابرتصمیمخودپافشاریمی‌کرد.

وی اضافه کرد: در این مدت شعارهای مردم از «وای به حالت بختیار ...» به «اگر امام فردا نیاد، ‌مسلسل‌هایمان در میاد» تغییر کرد. مردم فشارهای زیادی به دولت وقت وارد می‌کردند تا جایی که این فشارها موجب شد بختیار در روز دهم بهمن‌ماه اعلام کند فرودگاه‌های کشور برای ورود امام خمینی باز است.

این فعال سیاسی در ادامه با بیان اینکه «امام خمینی 11 بهمن پاریسرابهمقصدایرانترککرد»،بهبیانجزئیاتاستقبالازامامخمینی (ره) پرداختوگفت: پسازمشخصشدنزمانورودامامخمینیبهکشور،منکهمسئولیتحفاظتازامامرابرعهده داشتم، یک دستگاه بلیزر و هشت خودروی دیگر برای حمل و اسکورت ایشان تهیه کردم. در کمیته استقبال نیز برایحملواسکورتامامخمینی(ره) ازفرودگاهبهسمتبهشتزهرا، 60 نفرازافرادمورداعتمادخودرامسلحکردیمکهاینافرادموظفبهقرارگرفتندرهشتخودرویاسکورت و 10 موتور سیکلت شدند.

این عضو پیشین حزب موتلفه اسلامی اضافه کرد: برنامه ما برای استقبال ما از امام این بود که پس از فرود هواپیمای حامل ایشان، شهید مطهری برای خوش‌آمدگویی به هواپیما برود. سپس امام خمینی(ره) از هواپیما خارج شده و پس از انجام سخنرانی کوتاهی در سالن فرودگاه، در خودرو بلیزر از قبل تعیین‌شده سوار شوند و به سمت دانشگاه تهران حرکت کنیم.

این فعال سیاسی افزود: پس از سخنرانی کوتاه امام خمینی(ره) در فرودگاه، به دلیل ازدحام جمعیت استقبال‌کننده از ایشان، اندکی تغییر در برنامه قبلی بوجود آمد و قرار بر این شد که امام به سمت باند فرودگاه بروند و من وارد باند فرودگاه شوم و ایشان را از فرودگاه خارج کنم.

رفیقدوست ادامه داد: پس از اینکه امام خمینی به همراه فرزندشان احمد آقا سوار بر خودروی من شدند، به سمت خروجی فرودگاه حرکت کردیم. پس از خروج از فرودگاه، جمعیت کثیری که در خیابان‌ها حضور داشتند به سمت خودروی حامل امام هجوم آوردند که این هجوم موجب شد میان خودروی حامل امام و خودروهای اسکورت فاصله‌ بیفتد.

وی با اشاره به لحظه ورود امام خمینی به بهشت زهرا، گفت: پس از ورود خودروی امام خمینی(ره) به بهشت زهرا، جمعیت استقبال‌کننده به اندازه‌ای زیاد بود که خودروی ما کاملا از حرکت ایستاد. در این زمان امام خمینی(ره) بارها تلاش می‌کردند که درِ خودرو را باز کنند و به میان جمعیت بروند که این اقدام همواره با مخالفت من مواجه می‌شد.

این فعال سیاسی با بیان اینکه "این لحظات برای من به دلیل اینکه مجبور به رد کردن دستورات امامِ خود بودم، از سخت‌ترین لحظات زندگیم به حساب می‌آید"، اظهار کرد: در فاصله 500 متری مکانی که خوردروی امام متوقف شده بود، یک دستگاه هلی‌کوپتر قرار داشت. من از افرادی که اطراف خودروی امام حضور داشتند درخواست کردم که خودروی امام را به روی دست‌های خود قرار دهند و به سمت هلیکوپتر حرکت کنند. اینگونه بود که خودروی حامل امام خمینی(ره) توسط مردم به هلی‌کوپتر رسید.

وزیر سپاه دولت سوم با بیان اینکه "امام خمینی توسط این هلی‌کوپتر به محل جلوس خود در بهشت زهرا منتقل شدند"، خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) پس از ایراد سخنرانی خود در بهشت زهرا و خروج از فرودگاه برای دیدار با مجروحان انقلاب به سمت بیمارستان امام خمینی حرکت کردند.

رفیقدوست در ادامه با اشاره به اتفاقات 19 بهمن‌وبیعتکارکنان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی(ره)، تصریح کرد: بیعت نیروی هوایی ارتش با امام خمینی و انقلاب در روز نوزدهم بهمن موجب شد که دولت اقدام به تصمیم‌گیری برای مقابله با این کار کند و به گمان خودش آخرین ضربه خود را به انقلاب اسلامی وارد سازد. به همین جهت تصمیم گرفتند که در ابتدا به مدرسه علوی که محل اسکان امام خمینی بود و سپس به پادگان نیروی هوایی حمله کنند. در جریان حمله به مدرسه علوی، یکی از تانک‌های متعلق به دولت وقت، تعادل خود را از دست داد و این اتفاق موجب شد که طرح حمله به مدرسه علوی که توسط سرتیپ ناظمی طراحی شده بود، باطل شود.

وی در ادامه به جزئیات حمله دولت وقت در 21 بهمن به پادگان نیروی هوایی ارتش اشاره کرد و گفت: زمانی که لشکر گارد تصمیم گرفت به پادگان نیروی هوایی حمله کند، ما نیز به مردم اعلام کردیم که هر کسی سربازی رفته است خود را معرفی کند، از ما تفنگ بگیرد و به دفاع از نیروی هوایی برود. در این شرایط، لشکر گارد که خود را میان نیروهای مردمی و پادگان مسلح نیروی هوایی محاصره شده می‌دید، تصمیم به عقب‌نشینی گرفت و فرار کرد.

رفیقدوست با بیان اینکه "در شب حمله لشکر گارد به پادگان نیروی هوایی، عملاً رژیم شاهنشاهی سقوط کرد"، اظهار کرد: پس از سقوط رژیم شاهنشاهی، امام خمینی(ره) در روز 21 بهمن اعلام کردند که انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده است.

این فعال سیاسی در پایان در مورد پیگیری دستگیری سران رژیم شاهنشاهی نیز با بیان اینکه "سپهبد رحیمی - فرماندار نظامی تهران - جزو نخستین دستگیرشدگان پس از انقلاب به حساب می‌آید"، گفت: تا زمان استقرار دولت موقت و تشکیل کمیته‌های انقلاب، اکثر افراد رژیم سابق از کشور خارج شده بودند ولی آنهایی را که مردم می‌شناختند و در داخل کشور حضور داشتند، خود مردم به مدرسه علوی تحویل می‌دادند.

انتهای پیام

کد N96067