فرید زکریا: روحانی به من اشاره کرد که در چندین ماه آینده افراد در حصر آزاد می شوند

انتخاب نوشت:

فرید زکریا در واشنگتن پست نوشت: پس از آنکه ایران و قدرت های جهانی توافق موقت هسته ای را امضا کردند، انتظارها زیاد بود. در طول چند هفته گذشته، این انتظارات به طرز چشمیگری کاهش یافت چراکه مقامات ایران سخنان سرسختانه ای به زبان آورده اند و نخست وزیر اسرائیل مخالفت خود را با هرگونه توافق قابل تصوری ابراز کرده است. البته این به معنای آن نیست که توافق نهایی با ایران امکان پذیر نیست اما بدین معناست که طرفین (تهران و غرب) باید به فکر پر کردن شکاف ها و برداشتن موانع روبرو باشند.

سخنانی که از سوی ایرانی ها توجهات زیادی را جلب کرده از سوی رئیس جمهور و وزیر خارجه بیان شده است.محمد جواد ظریف به سی ان ان گفت که برخلاف آنچه واشنگتن ادعا می کند ایران توافق نکرده است که همه چیز را از بین ببرد.

پس از آن، پرزیدنت روحانی طی گفتگویی با سی ان ان بیان داشت که ایران هیچ یک از سانترفیوژهای خود را از بین نمی برد. او همچنین به من اشاره کرد که ایران راکتور آب سنگین اراک را تعطیل نمی کند که از مسائل مورد مشاجره طرفین است.

ایران و امریکا دیدگاه های اساسا متفاوتی در مورد توافق نهایی دارند. براساس مصاحبه من با روحانی و گفتگو با دیگر مقامات ایرانی، نظر من این است که اندیشه ایران اینگونه است: ایران برای دنیا شواهد و تضمین هایی ارائه می کند که براساس آن، برنامه هسته ای اش صلح امیز است، نه نظامی. این بدین معناست که این کشور بازرسی های سرزده را در سطحی بی سابقه می پذیرد. این پروسه هم اکنون آغاز شده است.اما مقامات ایرانی مصمم به عدم پذیرش هرگونه محدودیت بر برنامه هسته ای خود هستند.

تصور امریکا نسبت به توافق نهایی کاملا متقاوت است و می گوید که ایران باید گام های ویژه ای برای ایجاد اعتماد در مورد برنامه صلح امیز خود بردارد. در واقع به ایران اجازه غنی سازی 5 درصد داده می شود اما تهران باید هزاران سانتریفیوژ خود را از بین ببرد و راکتور آب سنگین را تعطیل کند.

من پس از دیدار با روحانی و ظریف متقاعد شدم که آنها میانه رو هستند و به دنبال تعامل گسترده تر ایران با جهان هستند. روحانی به من اشاره کرد که در چندین ماه آینده افراد در حصر آزاد می شوند.

زکریا در پایان نوشت: بهتر است که طرفین فضا را در داخل کشورهایشان برای توافقی نهایی آماده کنند.
27220

 

کد N96048