با تصمیم نمایندگان‎؛

استفاده دولت از فاینانس در بودجه باقی ماند

مجلس

در رای‌گیری به عمل آمده در جلسه امروز-یکشنبه- بهارستان نمایندگان مجلس با ۲۱ رای موافق ۱۳۴ را مخالف و ۲۳ رای ممتنع پیشنهاد حذف تبصره ۴ را تصویب نکردند.

نمایندگان مجلس پس از بحث و بررسی در خصوص پیشنهاد حذف تبصره ۴ که در آن میزان استفاده از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) مطرح شده است رای منفی دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در رای گیری به عمل آمده در جلسه امروز-یکشنبه- بهارستان نمایندگان مجلس با ۲۱ رای موافق ۱۳۴ را مخالف و ۲۳ رای ممتنع پیشنهاد حذف تبصره ۴ را تصویب نکردند.

نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با حذف این تبصره مخالف بودند.

کد N95833