• ۲۰بازدید

برگزاری انتخابات سراسری در تایلند/ یینگلاک شیناواترا رای خود را در صندوق انداخت

وبگردی