دبیر کل ناتو از حامد کرزی برای امضای پیمان امنیتی قطع امید کرد

اافغانستان,کرزی

تهران - ایرنا- رویترز گزارش داد: آندرس فاگ راسموسن دبیر کل ناتو روز شنبه موافقت حامد کرزی با امضای پیمان امنیتی برای ماندن نیروهای امریکا و ناتو در این کشور پس از سال 2014 را بعید دانست و احتمال داد که وی حق انتخاب در این مورد را به جانشین خود بدهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از مونیخ ، کابل و واشنگتن ماهها وقت خود را صرف مذاکره در مورد تعیین یک چارچوب حقوقی برای ماندن برخی از نیروهای امریکا پس از پایان سال 2014 کردندو.

نیروهای تحت امر ناتو قرار است پس از سال 2014 به عملیات رزمی خود پایان داده و یک گروه به مراتب کوچک تر آموزشی و مشاوره نظامی را باقی بگذارند.

اما کرزی گفته است، پیمان امنیتی را امضا نخواهد کرد مگر این که برخی شرایط پذیرفته شود.

این تاخیر ، امریکا و متحدانش را که قصد دارند برای ماموریت آموزشی و مشاوره ای پس از سال 2014 برنامه ریزی کنند، ناراحت و دلخور کرده است .

امریکا و ناتو هردو اعلام کردند که ممکن است مجبور شوند تمام نیروهایشان را از افغانستان خارج کنند.

راسموسن برای نخستین بار روز شنبه تصدیق کرد که وی انتظار ندارد کرزی پیمان امریکا و پیمان مشابهی که باید با ناتو به بحث گذاشته شود ، امضا کند.

وی در عوض معتقد است که کرزی این مساله را به رییس جمهوری بعدی در انتخابات پنجم آوریل واگذار خواهد کرد.

وی گفت : به گمان من اگر واقع گرایانه صحبت کنم ، رییس جمهوری جدید طرف امضاء کننده پیمان خواهد بود.

با این حال، راسموسن اظهار اطمینان کرد که افغانستان سرانجام این پیمان را امضا کرده و ناتو هنوز وقت دارد ماموریت خود را پس از سال 2014 برنامه ریزی کند هر چند که تا زمان روی کار آمدن جانشین کرزی این پیمان امنیتی امضا نخواهد شد.

مترجمام 1403 ** 1917
کد N95549