در آستانه انتخابات شهرداری ها در ترکیه/

وزبر کشور ترکیه به مهاجمان هشدار داد

دفاتر انتخاباتی

آنکارا-ایرنا- ˈ افکان آلاˈ وزیر کشور ترکیه در پی درگیری بین هواداران احزاب و حمله به برخی از دفاتر آنها در آستانه انتخابات شهرداری ها در ترکیه به مهاجمان هشدار داد.

به گزارش روز شنبه ایرنا ، وی امروز در نشست فوق العاده استانداران ترکیه که در آنکارا برگزار شد ، گفت : اجاره حمله به هیچ دفتر انتخاباتی در ترکیه را نخواهیم داد.

آلا گفت:در روند انتخابات شهرداری ها درترکیه به هیچ عنوان اجازه تهدید و یا حمله به نامزدها،دفاتر انتخاباتی نامزدها و نیز افرادی که مبادرت به تبلیغات انتخاباتی برای نامزدها را می کنند نخواهیم داد و این اولویت نخست استانداران خواهد بود.

وزیر کشور ترکیه افزود:باتدابیر اتخاذی از سوی استانداران باید امنیت نامزدها و نیز منتسبین آنان حفظ شود و اگر حمله ای علیه آنان صورت بگیرد پاسخ مناسب به مهاجمین داده خواهد شود.

وی افزود: استانداران همچنین باید هرگونه تدبیر لازم در راستای مبارزه با فشار روانی بر انتخابات را نیز اتخاذ کنند.

وی صندوقهای رای گیری را ناموس دمکراسی خواند و گفت: دولتها برای مقابله با حملات علیه آزادیها وجود دارند و حق انتخاب و رای دادن که حقوق غیرقابل گذشت هر فردی است می باید تحت ضمانت دولت هاقرار داشته باشد.

ˈآفکان آلاˈ وزیر کشور ترکیه در پی گسترش درگیری ها بین هواداران احزاب با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات شهرداری ها در این کشور،روز گذشته تمامی استانداران ترکیه را به آنکارا فراخواند.

وزیرکشور ترکیه درپی درگیری بین هواداران حزبˈصلح و دمکراسیˈبا اعضای حزبˈهدا- پاˈدرشهرستان لیجه دیاربکر و حمله به نامزد حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈدرشهرˈوانˈو نیزحمله به دفترحزبˈحرکت ملیˈدر استانبول در روزهای گذشته استانداران استان های مختلف را به آنکارا فراخواند.

هواداران احزابˈصلح و دمکراسیˈ و ˈمطالبه آزادˈ(هدا پا) روز گذشته در شهرستان ˈلیجهˈ در استان ˈدیار بکرˈ به درگیری با یکدیگر پرداختند که 16 نفر در این درگیری زخمی شدند و به برخی از خودروها و ساختمان ها خسارت مالی وارد شد.

براساس این گزارش،این درگیری به هنگام عبورهواداران حزب مطالبه آزاد از مقابل ساختمان حزب صلح و دمکراسی رخ داد که با دخالت پلیس به پایان رسید.

در آستانه انتخابات شهرداری ها در ترکیه تحرکات افشای اسناد فساد مالی و ارتشا، حمله به مراکز تبلیغاتی احزاب و تهدیدهای سیاسی و شانتاژ به عنوان حربه جنگ روانی جایگزین رقابت های تبلیغات حزبی شده است.

درآستانه انتخابات شهرداری ها درترکیه که قرار است دهم فروردین ماه آینده برگزار شود،روند تحولات در ترکیه و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری برای جلب آرای مردم برخلاف انتخابات های گذشته بیش از آنچه درجهت تبلیغات به نفع احزاب باشد در راستای رسواکردن احزاب رقیب و حمله فیزیکی به دفاتر حزبی و تهاجم لفظی رهبران به یکدیگر شکل گرفته است.

از آنجایی که نتایج انتخابات شهرداری ها و نسبت میزان پیروزی احزاب می تواند به نوعی در طرز فکر مردم نسبت به انتخابات ریاست جمهوری که در تابستان سال جاری میلادی و انتخابات عمومی که سال آینده میلادی برگزار خواهدشد،تاثیر خواهد گذاشت از هم اکنون احزاب سیاسی درصدد اقداماتی هستند که رای احزاب را کاهش دهند.

خاورم**2012** 230**1856
کد N95424