با موافقت مجلس ؛

دستگاه های اجرایی مجاز به واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای خود شدند

بودجه 93

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی را مجاز کردند که تملک دارایی های سرمایه ای خود را به بخش خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل 10 ساله از طریق مزایده واگذار کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه امشب مجلس شورای اسلامی بند (ص) بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 کل کشور را تصویب کردند.

بر اساس این بند، نمایندگان به دستگاه های اجرایی و کلیه دارندگان ردیف دراین قانون و پیوست های آن اجازه دادند که طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود در حوزه های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از 50 درصد پیشرفت داشته اند ، به بخش های خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلند مدت حداقل 10 ساله از طریق مزایده واگذارکنند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره برداری از آنها اقدام کنند، در شرایط مساوی و حداکثر تا 10 واحد درصد تخفیف اولویت با تشکل های تعاونی کارکنان، کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است.

بر اساس این بند، همچنین منابع حاصل از واگذاری این طرح ها و پروژه ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره 5 این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص می یابد.

همچنین نمایندگان در این بند به دستگاه های اجرایی اجازه دادند نسبت به واگذاری واحدهای خدمت رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن، به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.

سیام(3)**9121**9189**1449
کد N95352