با موافقت نمایندگان مشخص شد؛

شرایط واگذاری تصدی‌گری‌های سازمان عشایر به شرکت‌های تعاونی عشایری

مجلس

در بند الحاقی تبصره ۳ سازمان عشایر مجاز به واگذاری تمامی فروشگاه‌های خود به شرکت‌های تعاونی عشایر می‌شود.

سازمان امور عشایر ایران مجاز به واگذاری کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه به شرکت‌های تعاونی عشایری شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز -شنبه-مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۳ با الحاق بندی به تبصره ۳ این لایحه موافقت کردند.

گفتنی است در بند الحاقی تبصره ۳ سازمان عشایر مجاز به واگذاری تمامی فروشگاه‌های خود به شرکت‌های تعاونی عشایر می‌شود.

همچنین درا ین بند آمده است در اجرای ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه‌ها، جایگاههای سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کار‌شناسی و دریافت ده‌درصد (۱۰%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد واریز می‌شود.

کد N95326