وزیرامورخارجه سوریه:

سازمان ملل در دعوت از ایران برای شرکت در نشست مونترو کوتاهی کرد

رییس جمهور,سوریه

تهران - ایرنا - ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در هنگام بازگشت از ژنو به دمشق در هواپیما اظهار داشت : سازمان ملل در دعوت از ایران برای شرکت در نشست مونترو کوتاهی کرد.

به گزارش پایگاه اینترنتی خبری لبنانی ˈالنشرهˈ، المعلم گفت : سازمان ملل همچنین در دعوت از مخالفان داخلی سوریه کوتاهی کرد در حالیکه در سند کنفرانس ژنو 1 بر لزوم حضور آنها تاکید شده بود .

وی افزود:اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل به سوریه دهم فوریه را برای بازگشت به ژنو تعیین کرد.این تصمیم گیری به او ارتباط دارد.اگر برای بازگشت به ژنو از ما دعوت به عمل آید ما بازخواهیم گشت . ما آماده مذاکره از الف تا یاء هستیم .

وی خاطرنشان کرد :هیات رسمی سوریه شایستگی خود را به اثبات رساند و مورد اعتماد بشار اسد رییس جمهور و رهبران سوریه است .

وی تاکید کرد:وقتی خطاب به جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتم هیچکس حق ندارد برای سوریه تعیین تکلیف کند،منظورم خود کری و کشورهایی است که با آمریکا همراه و همگام هستند.

وی خاطرنشان کرد:اگر تیم مقابل تصورکندکه هیات دولت انتقالی یا دولت آینده از اختیارات رییس جمهور خواهد کاست ، دچار توهم شده است .

وی تاکید کرد : سوریه کشوری است که قانون اساسی و نهادهای مدنی و دولت و مجلس ملت و رییس جمهور دارد و هر چه که با قانون اساسی ما در تضاد باشد، آن را نخواهیم پذیرفت .

خاورم ** 1487 **1856
کد N95240