موافقت نمایندگان با مستثنی شدن پروژه‌های نیمه تمام از شمول واگذاری

مجلس شورای اسلامی,مجلس نهم,قانونگذاری,بودجه 93

همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مستثنی شدن طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام از شمول واگذاری‌ها موافقت کردند.

ایران > قانونگذاری- همشهری آنلاین:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مستثنی شدن طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام از شمول واگذاری‌ها موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه 12 بهمن) ، در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 93 با بند ب تبصره 3 این لایحه موافقت کردند که بر این اساس طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره 3 اصلاح بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب25 آذرسال 88 که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جریان رسیدگی به این بند پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه بنگاههایی که هنوز به بهره برداری نرسیده اند نیز مشمول واگذاری باشند تا بتوان از محل درآمد حاصله طرحهای نیمه تمام را تکمیل کرد. که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان مواجه شد چرا که معتقد بودند واگذاری این گونه شرکتها و طرحها دردی را دوا نمی‌کند.