محجوب در تذکر شفاهی:

نباید امکانات فقرا خرج اغنیا شود

مجلس

نکته بسار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در مجالس گذشته هموراه موضوعات آموزشی و فرهنگی مستثنی شده و نگذاشته‌ایم مجلس وارد آنها شود. اما عنایت داشته باشید که موضوعات آموزشی و درمانی از حساس‌ترین حوزه‌های ما است.

علیرضا محجوب خواستار توجه به موضوعات آموزشی و بهداشتی و همچنین خرج نکردن از کیسه فقرا در این زمینه شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در جلسه نوبت بعدازظهر مجلس شورای اسلامی روز شنبه محجوب طی تذکری اظهار داشت: نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در مجالس گذشته هموراه موضوعات آموزشی و فرهنگی مستثنی شده و نگذاشته‌ایم مجلس وارد آنها شود. اما عنایت داشته باشید که موضوعات آموزشی و درمانی از حساس‌ترین حوزه‌های ما است.

وی افزود: همه شما به بحث بطن خانواده و ازدیاد نسل اعتقاد دارید. این به آن معناست که دو تا سه سال دیگر باز هم نیاز به دبستان پیدا می‌کنیم. اگر این زمین‌ها را واگذار کنیم در آینده با چه هزینه‌ای می‌توان آنها را جایگزین کرد.

محجوب افزود: اگر منظور این است که این نهادها به شکل انتفاعی اداره شود، باید قدرت رو به افول کارگران، کشاورزان، کارمندان، بازنشستگان و طبقات پایین را در نظر بگیرید که امکان خدمات‌ گرانقیمت را ندارند.

محجوب افزود: نباید در اینجا مجوز دهیم امکان تخصصی فقرا خرج اغنیا شود.

کد N94978