کنفرانس امنیتی مونیخ/

حضور نمایندگان 90 کشور جهان در آلمان/ ایران از موضوعات مطرح دومین اجلاس بین المللی 2014