بر اساس مصوبه مجلس؛

خزانه داری کل کشور مجاز به برداشت سهام دولت و مالیات از حساب شرکت های دولتی شد

بودجه 93

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خزانه داری کل کشور اجازه دادند در صورت واریز نشدن سود سهام دولت و مالیات علی الحساب شرکت های دولتی، مبلغ مورد نظر را از حساب این شرکت ها برداشت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی روز شنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه 1393 کل کشور بند(ک) تبصره 3 ، این مجوز را به خزانه داری کل کشور دادند.

نمایندگان مجلس در این بند به خزانه داری کل کشور اجازه دادند در صورت واریز نشدن سود سهام دولت و مالیات به صورت علی الحساب و یک دوازدهم ( بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ( بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکت های دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حساب های ذی ربط واریز کند.

نمایندگان در بند (ل) تبصره 3 این لایحه نیز تمامی شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره 3 این قانون را که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند، مکلف کردند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیف های درآمدی قانون بودجه واریز کنند.

سیام**2021**2025**1572
کد N94846