وزیر امور خارجه لهستان 10 اسفند به ایران می آید/ وزیر خارجه سوئد دوشنبه در تهران 

سیاست خارجی

 وزیر امور خارجه لهستان  شنبه 10 اسفند ماه  و وزیر امور خارجه سوئد 14 بهمن ماه به تهران سفر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، کارل بیلدت ، وزیر امور خارجه سوئد ، دوشنبه 14 بهمن ماه در رأس هیأتی به منظور رایزنی با مقامات ایرانی وارد تهران می شود .

بر اساس این گزارش وزیر امور خارجه لهستان نیز به منظور برگزاری دیدارهای دو جانیه شنبه 10 اسفند ماه به تهران سفر کند.

اما بونینو ، وزیر امور خارجه ایتالیا نیز ماه گذشته به تهران سفر کرده بود .

وزیر امور خارجه ایتالیا اولین وزیر امور خارجه اروپایی بود که در دولت یازدهم وارد تهران شد و وزیر امور خارجه سوئد و لهستان وزرای خارجه بعدی هستند که به ایران سفر می کنند.