براساس مصوبه مجلس؛

هزینه مصرفی مساجد و اماکن دینی با توجه به مساحت تعیین می‌شود

مجلس

نمایندگان مجلس در بند الحاقی چهار تبصره ۲ لایحه بودجه مصوب کردند که هزینه مصرف با توجه به مساحت و فضا و نیز با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق، ‌آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، ‌ دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند الحاقی ۴ مصوب کردند که هزینه مصرف و حق انشعاب اماکن دینی با توجه به مساحت و با رعایت الگوی مصرف رایگان است.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس در بند الحاقی چهار تبصره ۲ لایحه بودجه مصوب کردند که هزینه مصرف با توجه به مساحت و فضا و نیز با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق، ‌آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، ‌ دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

کد N94329