كاتب در گفت‌‌وگو با ایلنا:

دولت بنا ندارد تعیین قیمت نان و بنزین را به گردن مجلس بیندازد

مجلس

این روال قانونگذاری است كه دولت باید سرجمع را به مجلس ارائه كند. مجلس آن را تصویب می كند. پس از تصویب تعیین قیمت بر عهده دولت است كه در زمان خود این كار را انجام خواهد داد.

عضو كمیسیون تلفیق مجلس شورای  تاكید كرد: دولت قصد ندارد تعیین قیمت نان و بنزین را به گردن مجلس بیندازد.

محمدرضا كاتب در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، در خصوص تذكر برخی نمایندگان درباره مسكوت ماندن قیمت نان و بنزین در لایحه بودجه سال 1393 اظهار داشت: طبق قانون تعیین قیمت نان و بنزین و دیگر اقلام به عهده دولت است و دولت هم نمی‌خواهد این امر را به گردن مجلس بیندازد.، بودجه طبق روال خود پیش می رود.

وی افزود: این روال قانونگذاری است كه دولت باید سرجمع را به مجلس ارائه كند. مجلس آن را تصویب می كند. پس از تصویب تعیین قیمت بر عهده دولت است كه در زمان خود این كار را انجام خواهد داد.

كاتب در پایان درباره پیش بینی قیمت حدودی این دو قلم كالا در سال آینده نیز خاطرنشان كرد: در حال حاضر نمی توان قیمت حدودی را نیز تعیین كرد. دولت باید پس از تصویب نمایندگان سرجمع را مشخص كند و بعد از آن قیمت نان و بنزین تعیین شود.

کد N94326