جنایت جدید گروههای تروریستی در حومه تلکلخ/ ورود افراد سیاهپوش با مسلسل و ساطور

آفریقا و خاورمیانه

گروههای تروریستی به تازگی به ورود به یک روستا در یک منطقه مرزی سوریه و لبنان، جنایتی جدید را مرتکب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی الخبرپرس، اخیرا اعضای یک گروه تروریستی با حمله به ساکنان غیرنظامی و بیگناه روستای "الغیضه" در حومه تلکلخ (نقاط مرزی لبنان و سوریه) جنایتی جدید را رقم زده اند.

یک منبع امنیتی در استان حمص در این باره اعلام کرد: روز گذشته دهها عضو یک گروه تروریستی به روستای الغیضه نفوذ کرده و به سوی مردم آتش گشودند.

"عمران صوفان" یکی از نجات یافتگان از جنایت تروریستها در این باره اظهار داشت: در حین انجام کارها در مزرعه خانواده ام بودم که متوجه یورش شمار زیادی از تروریستهای سیاه پوش به روستا شدم. آنها سپس مرا با خشونت دستگیر کردند و پس از بستن دست و پاهایم، من را به یکی از اتاقهای خانه منتقل کردند تا اجساد پدر، برادر و برخی از اعضای روستای خود را نشانم دهند.

"حمدو اخرس" از دیگر نجات یافتگان از جنایت هولناک تروریستها اظهار داشت: تروریستهای سیاه پوش با لهجه لبنانی صحبت می کردند و به سوی من تیراندازی کردند. آنها علاوه بر سلاح گرم، ساطور نیز در دست داشتند.  پس از اینکه از ناحیه لگن زخمی شدم من را به یک اتاق منتقل کردند. سپس یکی از تروریستها که ریش بلندی داشت و دیگران او را شیخ صدا می زدند به اعضای گروه دستور داد ما را ذبح کنند و سر ببرند. پس از اینکه یکی از اهالی روستا را سربریدند، ناگهان یکی از تروریستها فریاد زد که "ارتش آمد". پس از آن یکی از آنها با مسلسل خود به سوی ما تیراندازی و به همراه دیگران فرار کرد.

بنابراین گزارش، تروریستها که از اراضی لبنان وارد خاک سوریه شده بودند پس از دخالت ارتش سوریه به نقاط مرزی لبنان گریختند.