کاهش آرای حزب حاکم ترکیه

حزب عدالت و توسعه

آنکارا- ایرنا - نتایج یک نظرسنجی در ترکیه حاکی از آن است که درصد آرای حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در آستانه انتخابات شهرداری ها در این کشور به 7/41 درصد کاهش یافته است.

به گزارش روز شنبه ایرنا، این نظرسنجی در 81 استان ترکیه و در گفت و گوی رو در رو با یک هزار و 504 نفر شامل 743 مرد و 761 زن توسط موسسه نظرسنجی ˈکونسنسوس ˈ صورت گرفته است و نشانگر آن است که در صورت برگزاری انتخابات شهرداری ها در ترکیه درصد آرای حزب حاکم عدالت و توسعه 7/41 درصد خواهد بود.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه که در پی عملیات فساد و ارتشا از اهمیت ویژه ای برای حزب حاکم عدالت و توسعه برخوردار است، دهم فروردین ماه برگزار می شود. براساس این نظر سنجی ، درصد آرای حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ 5/29 درصد و حزب ˈحرکت ملیˈ 4/15 درصد و حزب ˈ صلح و دمکراسیˈ 5/6 درصد است.

12درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی یاد شده گفته اند که هنوز تصمیمی در مورد حزب مورد حمایت خود اتخاذ نکرده اند.

خاورم**2012** 230 **1515
کد N94082