وقتی رئیس مجلس شاه ورود امام را تبریک گفت

کد N94043