وقتی سگولن رویال از اولاند تقاضای ازدواج کرد

زندگی خصوصی فرانسوا اولاند، ریییس جمهور فرانسه این روزها در کانون توجهات جهانی است.

وقتی سگولن رویال از اولاند تقاضای ازدواج کردزندگی خصوصی فرانسوا اولاند، ریییس جمهور فرانسه این روزها در کانون توجهات جهانی است.

 

 

این یکی از فیلم های آرشیوی روزنامۀ فیگارو است. خبرنگار این روزنامه شیطنت کرده و این روزها که زندگی خصوصی فرانسوا اولاند، رییس جمهور فرانسه در کانون توجه رسانه های جهانی است، آن را پیدا کرده و بر روی سایت قرار داده است. در این گزارش خبرنگار زندگی مشترک(بدون ازدواج) فرانسوا اولاند و سگولن رویال را با سوالاتش به چالش کشیده است. این فیلم متعلق به تابستان 2006 و زمانی است که فرانسوا و سگولن هنوز جدا نشده بودند. گوینده نام این زندگی مشترک را "پیوند آزاد" گذاشته است. 

خانم سگولن رویال در این فیلم خطاب به خبرنگار می گوید: "هیچ وقت به ازدواج فکر نکردیم؛ همین طوری زندگی را شروع کردیم، بعد بچه دار شدیم، بعدش باز هم با بودیم، هنوز هم با هم هستیم. به همدیگه علاقه داریم".
خانم رویال به شوخی به خبرنگار می گوید: هنوز منتظرم فرانسوا از من درخواست ازدواج بکنه. (بعد با خنده خطاب به اولاند می گوید:) فرانسوا با من ازدواج می کنی؟
خانم رویال به خبرنگار با خنده می گوید: می بینید هنوز تردید داره.
در پایان اولاند با خنده به خبرنگار می گوید: بعد از گزارش جوابش را به شما می دم.

منبع: فیگارو

5252

 

کد N93724