جایگاه ایران در بازرگانی خارجی ترکیه

مبادلات تجاری,ایران ترکیه

آنکارا – ایرنا – مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در سال 2013 میلادی به 14 میلیارد و 577 میلیون و 104 هزار دلار رسید که 10 میلیارد و 388 میلیون و 154 هزار دلار آن را صادرات ایران به ترکیه و چهار میلیارد و 193 میلیون و 50 هزار دلار آن را صادرات ترکیه به ایران تشکیل می دهد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، در این دوره سهم جمهوری اسلامی ایران در واردات ترکیه 1/4 درصد و در صادرات این کشور 8/2 درصد شد.

این درحالی است که در سال 2012 میلادی حجم مبادلات تجاری دو کشور بالغ بر 21 میلیارد و 886 میلیون و 401 هزار دلار و سهم ایران در صادرات ترکیه 1/2 درصد و در واردات این کشور 5/3 درصد بود.

محاسبات خبرنگار ایرنا از داده های بازرگانی خارجی ترکیه که به تازگی توسط موسسه آمار دولتی ترکیه منتشر شد، نشان می دهد در ماه دسامبر سال 2013 صادرات ترکیه به ایران با 1/15 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 277 میلیون و 18 هزار دلار رسید تا صادرات این کشور به ایران در 12 ماه سال گذشته با 7/57 درصد کاهش به چهار میلیارد و 193 میلیون و 950 هزار دلار برسد.

در مقابل واردات این کشور از جمهوری اسلامی ایران که بخش اعظم آن را نفت و گاز و فرآورده ها و مشتقات نفتی تشکیل می دهد به ترتیب 5/3 درصد رشد و 2/13 درصد کاهش دارد.

واردات ترکیه از ایران در ماه دسامبر 820 میلیون و 664 هزار دلار و در 12 ماه سال 2013 نیز 10 میلیارد و 383 میلیون و 154 هزار دلار شد تا حجم مبادلات بازرگانی دوکشور با بیش از 08/0 درصد رشد در ماه دسامبر و با 3/33 درصد کاهش در 12 ماه سال گذشته رو به رو شود.

ترکیه برای معافیت این کشور از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، در سال 2012 میلادی واردات نفت خام از ایران را 20 درصد کاهش داد و این فرایند را تا نیمه نخست سال گذشته ادامه داد.

جمهوری اسلامی ایران تا پیش از تحریم های نفتی، در حدود نیمی از واردات نفت خام یعنی افزون بر 9 میلیون تن نفت از ایران وارد می کرد.

ˈتانر یلدیزˈ وزیر انرژی ترکیه گفته است که ترکیه بیش از این کاهش واردات نفت از ایران را ادامه نخواهد داد و این تصمیم خودرا به طرفهای ذیربط اعلام کرده است.

به گفته کارشناسان روابط بین الملل در آنکارا ، کاهش در حجم مبادلات تجاری دوکشور در سال گذشته میلادی ناشی از کاهش جدی صادرات طلا است. در واقع با خارج نگاه داشتن تجارت طلا، می توان گفت حجم مبادلات تجاری دوکشور روبه رشد است.

این کارشناسان با اشاره به سفر هفته گذشته ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در راس هیات بلند پایه ای متشکل از وزرای خارجه، اقتصاد، توسعه و انرژی و امضای موافتنامه ترجیحات تجاری بین دوکشور و تایید هدف 30 میلیارد دلاری برای سال 2015 میلادی از سوی سران دوکشور، پیش بینی می کنند در دوره پیش رو شاهد تحرک جدی در همکاریهای اقتصادی و تجاری دوکشور باشیم.

این کارشناسان انعقاد موافقتنامه ترجیحات تجاری را گام مهمی در گذر به تجارت آزاد بین ایران و ترکیه ارزیابی کرده و می گویند از این منظر، دسترسی به هدف 50 میلیارد دلاری در یک دوره میان مدت دور از ذهن نخواهد بود.

افزون بر آن لغو تحریم ها نیز اثر شتاب دهنده ای در رشد مبادلات تجاری و همکاریهای اقتصادی دوکشور به ویژه در حوزه های سرمایه گذاری و انرژی خواهد داشت.

در این میان داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد در سال گذشته کل حجم تجارت خارجی ترکیه با 03/0 درصد رشد به 403 میلیارد و 519 میلیون و 111 هزار دلار رسید که 151 میلیارد و 868 میلیون و 551 هزار دلار آن را صادرات و 251 میلیارد و 650 میلیون و 560 هزار دلار آن را واردات تشکیل می دهد.

در سال گذشته صادرات ترکیه 4/0 درصد کاهش و واردات این کشور 4/6 درصد رشد کرد.

ترکیه در سال گذشته همانند سال های قبل، بیشترین صادرات خودرا با 7/13 میلیارد دلار به آلمان انجام داد. عراق که در سالهای اخیر به جایگاه حساسی در بازرگانی خارجی ترکیه ارتقا یافته است، در ردیف دوم صادرات این کشور قرار گرفت. ترکیه در سال گذشته نزدیک به 12 میلیارد دلار به عراق صادرات داشت. بخش عمده این صادرات به شمال عراق صورت گرفته است.

در سال گذشته بعداز عراق، انگلیس سومین بازار بزرگ صادراتی ترکیه شد. صادرات این کشور به انگلیس به هشت میلیارد و 777 میلیون دلار، به روسیه شش میلیارد و 720 میلیون دلار، به ایتالیا شش میلیارد و 378 میلیون دلار، به امارات متحده عربی چهار میلیارد و 967 میلیون دلار صادر کرد.

در سال گذشته ایران بعداز امارات در ردیف هفتم صادرات ترکیه قرار گرفت. صادرات ترکیه به ایران در سال گذشته نزدیک به 60 درصد کاهش داشت که از این نظر در صدر جدول قرار داشت. صادرات ترکیه به امارات نیز در سال گذشته بیش از 39 درصد، به عربستان و مصر بیش از 13 درصد کاهش داشت و در مقابل صادرات این کشور به لیبی بیش از 28 درصد، به چینی بیش از 27 درصد به اوکراین نزدیک به 20 درصد، به استپانیا نزدیک به 17 درصد، به جمهوری آذربایجان نزدیک به 15 درصد و به رژیم صهیونیستی نزدیک به 14 درصد افزایش یافت.

در سال گذشته ترکیه بیشترین واردات خود را به 25 میلیارد و 64 میلیون دلار از فدراسیون روسیه انجام داد. روسیه بزرگترین تامین کننده انرژی ترکیه است. چین با 24 میلیارد و 686 میلیون دلار در ردیف دوم، آلمان با 25 میلیارد و 185 میلیون دلار در ردیف سوم، ایتالیا با 12 میلیارد و 885 میلیون دلار و آمریکا با 12 میلیارد و 596 میلیون دلار در ردیف های بعدی قرار گرفتند.

بررسی داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد در حالیکه در ساختار بازرگانی خارجی این کشور به ویژه از نظر بازار صادراتی و کشورهای هدف در واردات ترکیه تغییرات اساسی دیده می شود، جایگاه ایران در بازرگانی خارجی این کشور به رغم افتی که در سال گذشته نسبت به سال 2012 میلادی داشت، همچنان حفظ شده است.

خاورم/2011***230 **1515
کد N93618