در جلسه علنی بهارستان رخ داد‎؛

فریاد الله اکبر نمایندگان در سالروز لحظه ورود امام خمینی (ره)

مجلس

باهنر سخنان ابراهیمی را قطع کرد و گفت: فریاد الله اکبر برخی نمایندگان به خاطر ورود امام در ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه است که از نمایندگان می‌خواهند همه باهم فریاد الله اکبر را سه بار سر دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ساعت ۹. ۳۳ دقیقه همزمان با سالروز ورود حضرت امام (ره) فریاد الله اکبر سر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالیکه پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در حال ایراد سخنرانی بود برخی از نمایندگان فریاد الله اکبر سر دادند که ابراهیمی گمان کرد نمایندگان با سخنان وی مخالف هستند.

باهنر سخنان ابراهیمی را قطع کرد و گفت: فریاد الله اکبر برخی نمایندگان به خاطر ورود امام در ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه است که از نمایندگان می‌خواهند همه باهم فریاد الله اکبر را سه بار سر دهند.

کد N93551