مجلس مصوب کرد؛

دو شرط رایگان شدن هزینه انرژی مساجد و حوزه های علمیه

مجلس

وکلای ملت مقرر کردند هزینه مصرف وحق انشعاب برق، آب و گاز حوزه های عملیه، مساجد، دارالقرآن ها ، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی در قانون اساسی در صورت رعایت الگوی مصرف و با توجه به مساحت رایگان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 نمایندگان با الحاق بندی به بودجه مقرر کردند که هزینه مصرف انرژی مساجد با توجه به مساحت و رعایت الگوی مصرف در نظر گرفته شود.

بر این اساس مقرر شد هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی در قانون اساسی رایگان باشد.  

پس از تصویب این بند احمد امیرآبادی نماینده مردم قم که در زمان اصلاح این بند قصد داشت به عنوان مخالف صحبت کند با اعلام تذکر آیین نامه ای گفت:  قبل از ورود به مجلس به ما می گفتند اگر می خواهید بودجه زودتر تمام شد به آقای باهنر کنترات دهید.

وی افزود: در زمان تصویب بند انرژی مساجد خواستم به عنوان مخالف صحبت کنم اما شما اجازه ندادید.

باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این تذکر گفت: یک تذکر هفتاد و نهی سهم من است که هیات رئیسه سهم ما را نگه می دارد که بعداً استفاده کنیم.

بر اساس ماده 79 اگر به نمایندگان توهین شود نماینده می تواند در خصوص موضوع توضیح دهد.