شرط جدید دولت برای شماره گذاری خودروها اعلام شد

شماره گذاری خودرو

تهران - ایرنا - هیات وزیران، نیروی انتظامی را موظف کرد پس از اخذ تائیدیه سازمان های ملی استاندارد و حفاظت محیط زیست در مورد کیفیت و آلایندگی، برای شماره گذاری خودروها اقدام کند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران با اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت45123ه مورخ 15/09/1389 نیروی انتظامی را موظف کرد تا پس از اخذ تائیدیه سازمانهای ملی استاندارد و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند.

بر این اساس هیات دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) ماده (4) قانون ارتقا کیفی تولید خوردو و سایر تولیدات صنعتی مصوب 1389 تصویب کرد تا متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی شود:

تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تاییدیه سازمانهای ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند.

قبل از این شماره گذاری خودرو توسط نیروی انتظامی تنها با تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی امکان پذیر بود.

این مصوبه را اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری هشتم بهمن ماه برای اجرا ابلاغ کرده است.

سیام**1348**1572
کد N93470