مهدی خزعلی بالاخره در دادسرا حضور یافت

ایرنا نوشت:

مهدی خزعلی که با اعلام جرم دادستانی تهران به شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود و از حضور در دادسرا به دلیل آنچه ایراد حقوقی در احضاریه دادسرا می خواند، امتناع می کرد؛ بالاخره امروز (شنبه) در دادسرا حضور یافت.
علیه خزعلی در شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه دو پرونده با اعلام جرم دادستانی تشکیل شده که اتهام او در یک مورد فعالیت تبلیغی علیه نظام و در پرونده دیگر توهین به ماموران دولت است.

خزعلی معتقد است در احضاریه هایی که برای او ارسال شده، دادسرا موارد حقوقی را رعایت نکرده است و در آنها اتهاماتش تصریح نشده است.

وی معتقد است که باید در ابلاغ های دادسرا عناوین اتهامی کامل و شاکی مشخص باشد اما در ابلاغیه ای که ارسال شده، شاکی مشخص نیست و به هیچ اتهامی اشاره نشده است.

خزعلی پیشتر گفته بود زمانی که دادسرا احضاریه خود را اصلاح کند در دادسرا حاضر می شود.

/2727

کد N93453