طنین الله اکبر در صحن علنی مجلس پیچید

همزمان با سالروز ورود امام (ره) به کشور در ساعت 9:33 نمایندگان در صحن علنی مجلس سه مرتبه تکبیر گفتند.

در حالی که نمایندگان در حال بررسی پیشنهادات الحاقی به تبصره 2 لایحه بودجه در بخش درآمدی مربوط به درآمدهای نفتی کشور بودند به مناسبت سالروز ورود امام (ره ) به کشور سه مرتبه طنین الله اکبر را در صحن علنی مجلس فریاد زدند.

ساعت 9:33 ، 12 فروردین 57 لحظه ورود امام (ره) به کشور بود.

به همین مناسبت محمدرضا باهنر، رئیس جلسه از نمایندگان خواست تا سه مرتبه الله اکبر بگویند که به این صورت طنین الله اکبر در صحن علنی مجلس پیچید.

/2727

کد N93452