چهارمین جلسه بررسی بودجه آغاز شد

مجلس

اسماعیل كوثری، امیر حسین قاظی زاده، مهدی عیسی زاده، عزت الله یوسفیان ملا، محمد سعید اربابی، جمشید جعفر پور، جلیل جعفری بنه خلخال، احمد دخیل عباس و محمد مهدی مفتح تاخیر كنندگان جلسه علنی امروز بودند.

محمد جواد باهنر زنگ جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را به صدا در آورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یكصد و هفتاد و هفتمین جلسه‌ مجلس نهم امروز شنبه -دوازدهم بهمن ماه- با ریاست محمد جواد باهنر آغاز شد.

در جلسه  امروز كه چهارمین جلسه بررسی بودجه ی سال 93 كشور می باشد‎؛ 94 نماینده بر كرسی‌ای خود حضور نداشتند و محمد سعید اربابی، جمشید جعفر پور، جلیل جعفری بنه خلخال، احمد دخیل عباس، اسماعیل كوثری، امیر حسین قاضی زاده، مهدی عیسی زاده، عزت الله یوسفیان ملا، محمد مهدی مفتح تاخیر كنندگان جلسه علنی امروز بودند.

کد N93222