نشستی که یخ ها را آب کرد؛ آبی را گرم نکرد

مذاکرات ژنو 2

نشست نه روزه ژنو دو، روز جمعه با نتیجه گیری ها و اظهار نظرهای متفاوتی از سوی طرفین به پایان رسید.

رضارضایی
نشست نه روزه ژنو دو، روز جمعه با نتیجه گیری ها و اظهار نظرهای متفاوتی از سوی طرفین به پایان رسید. آنچه می توان از مجموع این موضع گیری ها و اظهار نظرهای مختلف به دست آورد این است که این نشست هیچ دستاورد چشمگیری نداشته است مگر یک چیز؛ تعیین تاریخ دهم فوریه برای برگزاری دور بعدی مذاکرات از سوی اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امر سوریه.
بدین ترتیب با پایان ژنو 2 بابد منتظر بود که دریایی از اظهار نظرها و تعابیر و تفاسیر مختلف از سوی همه طرف های درگیر تولید شود که عمده آنها مشتمل بر شماتت ها و اتهاماتی بی پایان علیه طرف های درگیر است. آنچه اما بیش از همه در این نشست درباره آن بحث و تبادل نظر شد و البته کمتر طرفین توانستند به یک نگاه و تفسیر واحدی از آن دست یابند موضوع ژنو یک و بیانیه جنجال برانگیز آن بود که اخضر ابراهیمی نیز اعلام کرد تاکید عمده ما در این نشست برهمین موضوع بوده است. موضوع دیگری که در ژنو 2 که در واقع باید آن را نشست مونترو نامید این بود که کشورهای حاضر بر ضرورت پایان دردهای مردم سوریه و حل و فصل بحران تاکید کردند. پس از آن موضوع شهر حمص پررنگ تر از سایر موضوعات مورد بررسی قرار گرفت که آن نیز بدون فرجام باقی ماند و صرفا قرار شد کمکهای انسانی به مردم محاصره شده در این شهر و نیز ساکنان اردوگاه یرموک جدی تر از گذشته پیگیری شود.
تروریسم اولویت اول دولت سوریه
مخالفان دولت اسد یکی از دلایل شکست نشست ژنو دو را اصرار طرف دولتی مبنی بر اولویت قرار دادن مبارزه با تروریسم عنوان کرده اند. در عوض طرف دولتی نیز مخالفان را متهم کرده است که با خوش خیالی به ژنو دو آمده اند که حکومت را از اسد تحویل گرفته و جشن بگیرند.
تیم مذاکره کننده سوری در همین راستا روز پنجشنبه سند پیش نویس پیشنهادی خود را برای مبارزه با تروریسم در جلسه مشترک با نمایندگان ائتلاف مخالفان دولت تقدیم کرد که از سوی مخالفان رد شد. این سند پیشنهادی مشتمل بر طرح هایی برای نحوه مبارزه با تروریسم با اتکا بر قطعنامه های شورای امنیت است اما مخالفان وجود بندی مبنی بر ممانعت از هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی سوریه در این سند را بهانه کرده و آن را رد کردند.
در این سند از همه کشورها خواسته شده است به مسئولیت و تعهدات خود برای کمک به مبارزه با تروریسم و جلوگیری از کمک مالی به تروریستها عمل کنند.در این بیانیه همچنین درخواست شده است که هرگونه اقدام تحریک آمیز برای توجیه تروریسم و حمایت از عملکرد تروریستها متوقف شود.از کشورهای همجوار سوریه نیز خواسته شده است که مرزها را به نحو فعالتری کنترل کنند و از عبور تروریستها و ارسال سلاح برای آنها جلوگیری کنند و اطلاعات امنیتی خود را درخصوص تحرکات تروریستها و شبکه های تروریستی و تجارت اسلحه و مواد منفجره مبادله کنند.
از سوی دیگر مخالفان اسد در این 9 روز تلاش کردند القاء کنند که خطر تروریسم و خشونت هایی که دولت سوری از آن دم می زند بیش از حد بزرگنمایی شده و مشکل اصلی خود نظام اسد است و لذا آنها همه هم و غم خود را بر تشکیل دولت انتقالی بدون حضور اسد متمرکز کردند.
آنچه در آخرین روز از مذاکرات می توان ترسیم کرد این است که یخ ها میان مخالفان و دولتی ها شکسته شده اما هنوز تا آب شدن فاصله زیادی باقی مانده است.

26149

کد N93096