ایتالیایی ها با بحران مالی روبرو هستند

درآمد,ایتالیا

رم - ایرنا - موسسه آماری ˈیوریسپسˈ در گزارشی از اوضاع اقتصادی ایتالیا اعلام کرد که یک سوم ایتالیایی ها قادر به تامین نیازهای اقتصادی ماهانه خود نیستند.

به گزارش ایرنا به نقل از گزارش این موسسه، یک سوم مردم ایتالیا (برابر با 30.8 درصد) براثر بحران و تاثیرات منفی ان بر اقتصاد و مصرف، مبتلا به باصطلاح ˈسندرم هفته چهارمˈ شده اند و با درآمد خود توان رسیدن به آخرین هفته ماه را ندارند.

به عقیده این موسسه ؛ بسیاری از ایتالیایی ها برای مقابله با مشکل اقتصادی از پس اندازهای خود استفاده کرده که البته گفتنی است که در شرایط اقتصادی کنونی، 52 درصد از مردم توان پس انداز کردن را نیز ندارند.

یک چهارم مردم ایتالیا حتی برای مقابله با هزینه ها زیر بار قرض و وام های بانکی تا 10 هزار یورو رفته و همواره مقروض تر از قبل می شوند.

تداوم بحران اقتصادی باعث شده است تا 88 درصد ایتالیایی ها به آینده بدبین بوده و عقیده دارند که شرایط اقتصادی کشورشان بدتر نیز خواهد شد.

بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا از سال 2008 تا 2012 میلادی تاثیر بسیار منفی بر مصرف، سرمایه گذاری ها، فرصت های شغلی و بیکاری، تورم و تراز های تجاری کشورهای عضو گذاشته است و در این میان ایتالیا و اسپانیا بیشترین زیان را متحمل شده اند.

بحران اقتصادی سبب کاهش 86 میلیارد یورو تولیدات ناخالص ملی در طی پنج سال مذکور و همچنین کاهش مصرف به ارزش 111 میلیارد یورو شد و بدین ترتیب ایتالیا در این دوران پنج ساله در مجموع متحمل 197 میلیارد یورو زیان شده است.

این درحالی که مردم این کشور برای حفظ دستگاه دولتی متحمل سالانه 23 میلیارد و 200 میلیون یورو هزینه می شوند که معادل 1.5 درصد تولیدات ناخالص ملی است و به عبارتی بطور متوسط هر مالیات دهنده ایتالیایی 757 یورو در سال برای نگهداری دولت می پردازد.

اروپام ** 2171**1392
کد N92868