ˈاونرواˈ از دولت سوریه برای کمک به انتقال مواد غذایی به اردوگاه یرموک قدردانی کرد

یرموک,اونروا

تهران – ایرنا – آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل متحدˈاونرواˈروز جمعه از تلاش های دولت سوریه برای تسهیل نقل و انتقال کمک های غذایی به اردوگاه ˈیرموکˈ تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از دمشق، آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل متحد مقادیر زیادی از مواد غذایی را در میان ده ها هزار نفرساکنان اردوگاه محاصره شده پناهندگان فلسطینی یرموک، برای دومین روز پیاپی توزیع کرد.

یک گروه ناظر بر اوضاع سوریه اعلام کرد: توزیع مواد غذایی و امدادی پس از ماه ها محاصره این اردوگاه صورت گرفته است.

ˈکریس گانسˈ سخنگوی اونروا گفت: یک کاروان حامل کمک بامداد روز جمعه وارد این اردوگاه در جنوب دمشق شده است.

وی افزود: کارکنان اونروا توزیع مواد غذایی را در ساعت 10 بامداد به وقت محلی آغاز و تاکنون کمتر از 100 بسته مواد غذایی توزیع کرده اند.

این در حالی است که کارکنان اونراو در روز پنجشنبه یک هزار و 26 بسته مواد غذایی توزیع کرده بودند.

یرموک که بخش عمده ای از آن در اشغال تروریست هاست، از ماه ژوئن سال گذشته تحت محاصره نیروهای ارتش قرار دارد و به همین علت ورود مواد غذایی و دارویی به آن یا خروج ساکنان از اردوگاه تقریبا غیرممکن شده است.

این اردوگاه که در ابتدا محل سکونت پناهندگان فلسطینی بود از مدت ها پیش به یک بخش پرازدحام تبدیل شده و محل سکونت 150 هزار فلسطینی به همراه شمار زیادی سوری است.

به گفته وی، اونروا آماده ارایه مواد غذایی به همه تقریبا 18 هزار شهروند فلسطینی است که هنوز در این اردوگاه اقامت دارد.

گانس افزود: در نخستین روز توزیع کمک ها در روز پنجشنبه که هزاران نفر از ساکنان یرموک برای دسترسی به مواد غذایی تلاش می کردند، صحنه هایی از هرج و مرج رخ داده است.

یرموک یکی از مناطق تحت اشغال تروریست ها است که تحت محاصره ارتش سوریه قرار دارد.

سازمان ملل همچنین برای مذاکره به منظور رساندن کمک های انساندوستانه به بخش قدیمی و محاصره شده شهر ˈحمصˈ، تلاش می کند.

مترجمام**1486** 5981
کد N92799