امروز برگزار می‌شود:

کنفرانس خبری مشترک دولت و مخالفان سوری در پایان دور نخست مذاکرات/اعلام زمان دور دوم

آفریقا و خاورمیانه

نمایندگان دولت سوریه، مخالفان سوری و نماینده سازمان ملل امروز در یک کنفرانس خبری مشترک درباره نتایج هفته اول مذاکرات خود اعلام نظر می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار اعزامی شبکه راشا تودی به ژنو گزارش داد: پس از پایان دور آخر مذاکرات دولت سوریه و مخالفان که از ساعاتی پیش با حضور "اخضر الابراهیمی" نماینده سارمان ملل در امور سوریه آغاز شده، یک کنفرانس خبری مشترک برگزار خواهد شد.

بنابراین گزارش، در این کنفرانس خبری که بعد از ظهر امروز به وقت ژنو برگزار می شود نمایندگان دولت و مخالفان به همراه اخضر الابراهیمی حضور خواهند داشت و نتایج دور اول مذاکرات که در هفته اخیر برگزار شد را تشریح می کنند.

همچنین "احمد الجربا" نماینده ائتلاف مخالفان در یک کنفرانس خبری موضع این ائتلاف را در قبال مذاکرات اعلام خواهد کرد. برخی منابع از کنفرانس خبری جداگانه نماینده دولت سوریه نیز خبر می دهند.

بنابراین گزارش، دور دوم مذاکرات دولت و مخالفان سوری با نظارت نماینده سازمان ملل 10 یا 11 ژانویه (20 و 21 دی ماه) از سرگرفته می شود.