دیدار کری با لاوروف و رهبران اپوزیسیون اوکراین در آلمان/ یانوکوویچ بر عمل به تعهدات خود تاکید کرد