کسری در تراز بازرگانی ترکیه به مرز 100 میلیارد دلار رسید

داده اقتصادی,ترکیه اقتصادی

آنکارا - ایرنا - کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه در سال 2013 میلادی با بیش از 7/18 درصد افزایش نسبت به سال 2012 به 8/99 میلیارد دلار رسید.

به گزارش روز جمعه ایرنا، بازرگانی خارجی به عنوان موتور رشد اقتصادی ترکیه در سال گذشته میلادی تحت تاثیر تحولات جدی در اقتصاد جهانی و رکود در بازارهای سنتی و کشورهای همسایه ترکیه به عنوان مهمترین شرکای تجاری این کشور سیر نامطلوبی داشت.

موسسه آمار دولتی ترکیه روز جمعه مطابق برنامه اعلام منظم داده های اقتصادی، آمار مربوط به وضعیت بازرگانی خارجی این کشور در ماه دسامبر و سال 2013 میلادی را منتشر کرد.

آمار این موسسه که موید در جا زدن و کاهش در صادرات ترکیه و رشد واردات این کشور به ویژه در ماه های آخر سال تحت تاثیر کاهش ارزش لیر ترک در قبال دلار است، پس از انتشار با واکنش بازار روبه رو شد.

بر اساس این داده ها، در ماه دسامبر سال گذشته منتهی به آخرین ماه سال 2013 صادرات ترکیه 9/4 درصد نسبت به دسامبر سال 2012 میلادی رشد داشته و به 13 میلیارد و 220 میلیون و 463 هزار دلار و واردات این کشور7/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته به 23 میلیارد و 137 میلیون و 238 هزار دلار رسید.

محاسبات خبرنگار ایرنا از آمار موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد در ماه دسامبر سال گذشته حجم تجارت خارجی ترکیه نسبت به دسامبر سال قبل با 1/12 درصد افزایش به 36 میلیارد و 357 میلیون و 701 هزار دلار رسید. در ماه دسامبر سال 2012 حجم تجارت ترکیه 32 میلیارد و 432 میلیون و 985 هزار دلار بود.

بدین ترتیب کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه در ماه دسامبر 3/37 درصد نسبت به دسامبر سال قبل افزایش یافت و از هفت میلیارد و 222 میلیون دلار به 9 میلیارد و 917 میلیون دلار رسید.

در این دوره نسبت صادرات بر واردات ترکیه از 6/63 درصد به 1/57 درصد رسید. به گفته دیگر، ترکیه در قبال هر 100 دلار واردات، 1/57 دلار صادر کرده است.

در سال گذشته میلادی نیز حجم تجارت ترکیه با 03/0 درصد رشد از 388 میلیارد و 915 میلیون و 878 هزار دلار به 403 میلیارد و 519 میلیون و 111 هزار دلار رسید که موید درجا زدن بازرگانی خارجی ترکیه است.

در این دوره صادرات ترکیه با 4/0 درصد رشد منفی از 152 میلیارد و 461 میلیون و 737 هزار دلار به 151 میلیارد و 868 میلیون و 551 هزار دلار و واردات این کشور با 4/6 درصد رشد از 236 میلیارد و 545 میلیون و 141 هزار دلار به 251 میلیارد و 650 میلیون و 560 هزار دلار رسید تا کسری در تراز بازرگانی خارجی این کشور با رشدی به میزان 7/18 درصد از 84 میلیارد و 83 میلیون دلار به 99 میلیارد و 782 میلیون دلار برسد.

در سال 2012 نسبت صادرات بر واردات ترکیه 5/64 درصد بود که در سال گذشته به 3/60 درصد رسید.

در این دوره صادرات بخش کشاورزی و جنگلداری که 7/3 درصد از کل صادرات را تشکیل می داد، بالغ بر پنج میلیارد و 658 میلیون دلار، بخش ماهیگیری با سهمی برابر 2/0 درصد، 258 میلیون دلار، بخش معادن با سهمی برابر 6/2 درصد، معادل سه میلیارد و 881 میلیون دلار، بخش صنایع تولیدی با 1/93 برابر 141 میلیارد و 438 میلیون دلار و سایر بخش ها با سهمی برابر 4/0 درصد به 634 میلیون دلار شد.

در سال گذشته میلادی 6/14 درصد معادل 36 میلیارد و 760 میلیون دلار از 251 میلیارد و 651 میلیون دلار کل واردات ترکیه را کالاهای سرمایه ای، 0/73 درصد یعنی 183 میلیارد و 812 میلیون دلار را مواد خام و کالاهای نیم ساخته، 1/12 درصد یعنی 30 میلیارد و 416 میلیون دلار را کالاهای مصرفی و 3/0 درصد یعنی 663 میلیون دلار را سایر کالاها تشکیل می دهد.

سهم بسیار بالای مواد خام و نیم ساخته در واردات ترکیه به نوعی تبیین کننده ساختار ناسالم در بازرگانی خارجی و متکی بودن صادرات این کشور به واردات است.

از سوی دیگر، سهم قابل توجهی از این رقم صرفا برای واردات انرژی اعم از گاز طبیعی، نفت خام، گاز مایع و سایر سوخت ها هزینه شده است.

خاورم/2011**230**1545
کد N92234