پیونگ یانگ دریده شدن شوهرعمه رهبرکره شمالی توسط سگ ها را رد کرد

کد N92003