انتقاد از هنرپیشه آمریکایی به خاطر تبلیغ نوشابه صهیونیستی

اسراییل

لندن - ایرنا - ˈاسکارلت یوهانسونˈ هنرپیشه و مدل آمریکایی این روزها به خاطر تبلیغ یک نوشابه صهیونیستی بشدت از سوی افکار عمومی و بویژه حامیان آرمان های مردم فلسطین مورد انتقاد قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، یوهانسون که سال ها به عنوان ˈسفیر جهانیˈ سازمان خیریه ˈآکسفامˈ فعالیت می کرد، روز پنجشنبه به خاطر ادامه همکاری خود با شرکت تولید نوشابه های صهیونیستی موسوم به ˈسوداستریمˈ، مجبور به قطع همکاری با آکسفام شد.

سازمان خیریه آکسفام مستقر در انگلیس پیشتر تحت فشار افکار عمومی و حامیان آرمان های مردم فلسطین اعلام کرده بود که ادامه همکاری وی با ˈسوداستریمˈ با نقش وی به عنوان سفیر جهانی آکسفام ناسازگار است و وی باید بین این دو نقش یکی را انتخاب کند.

یوهانسون سرانجام روز پنجشنبه اعلام کرد که همکاری خود را با اکسفام پایان می دهد تا بتواند به تبلیغ نوشابه اسراییلی ادامه دهد. این تصمیم در شبکه های اجتماعی با انتقادات گسترده ای مواجه شد.

سازمان غیردولتی ˈهمبستگی با فلسطینˈ در انگلیس که سال ها است برای تحریم کالاهای اسراییلی فعالیت می کند، پنجشنبه شب با انتشار بیانیه ای از سازمان خیریه آکسفام به خاطر قطع همکاری با ˈاسکارلت یوهانسونˈ قدردانی کرد.

ˈسارا کولبورنˈ مدیر سازمان ˈهمبستگی با فلسطینˈ گفت: تصمیم اسکارلت یوهانسون برای تبلیغ ˈسوادستریمˈ به وضوح در تضاد با سیاست آکسفام در حمایت از حقوق بشر و عدالت بود.

وی افزود: ترجیح منافع شرکت ˈسوداستریمˈ که در سرزمین های اشغالی فلسطین واقع در کرانه باختری فعالیت می کند، لطمه عمده ای به وجهه خانم یوهانسون زده است چرا که او تصمیم گرفت به جای مقابله با فقر و بی عدالتی در سطح جهان، کسب سود ناشی از اشغال را در اولویت قرار دهد.

وی اظهارداشت: ما از همه فعالان مدنی که کارزار گسترده ای را علیه شرکت ˈسوداستریمˈ انجام دادند و خواستار قطع رابطه آکسفام با ˈاسکارلت یوهانسونˈ شدند، قدردانی می کنیم.

فعالان مدنی انگلیس طی ماههای اخیر تجمعات مختلفی را در مقابل نمایندگی های فروش ˈسوداستریمˈ در مناطق مختلف این کشور برگزار کرده و خواستار تحریم این نوشابه صهیونیستی شده اند.

اروپام**345
کد N91685