برگزاری نمایشگاه پهپادها در ایتالیا

پهپاد,ایتالیا

رم -ایرنا- ایتالیا برای نخستین بار میزبان نمایشگاه پهپادهای کوچک در شهر رم خواهد بود.

به گزارش ایرنا ازشبکه ˈتی جی کوم 24ˈ، شهر رم پایتخت ایتالیا برای نخستین بار میزبان نمایشگاه پهپادهای کوچکی که اخیرا درجهان و درایتالیا توسعه بسیار یافته و از طریق کنترل از را دور هدایت می شوند، خواهد بود.

پهپادها و یا هواپیماهای بدون سرنشین ابتدا برای استفاده نظامی ساخته می شدند اما هم اکنون در زمینه های مختلف از تصویربرداری هوایی تا نظارت بر الودگی هوا، کنترل زمین های کشاورزی، مراقبت از خطوط برق و حتی تفریح و بازی مورد استفاده قرار می گیرند.

دراین نمایشگاه که در نیمه دوم ماه مه (خرداد ماه) در رم برگزار می شود، آخرین فناوری ها در این زمینه معرفی می شوند.

نمایشگاه پهپادهای کوچک شامل سه بخش ˈنمایشگاهˈ، ˈکارگاه آموزشیˈ و ˈنمایش پهپادهاˈ است.

بخش نمایشگاه شامل غرفه های شرکت های تولیدکننده ایتالیایی و خارجی است و بخش ˈ کارگاه آموزشیˈ نیز شامل یک سری نشست ها، نمایش و کنفرانس با موضوع مربوط به پهپادها و همکاری در این زمینه با دانشگاه ها، انجمن ها و نهادها می شود و در بخش ˈ نمایشیˈ نیز پهپادها به پرواز در آمده و توان انها به نمایش گذاشته می شود.

این نمایشگاه فرصتی برای ترویج فناوری های هوایی و کمک به دیدار میان تولیدکنندگان و علاقه مندان خواهد بود.

اروپام ** 2171 ** 1064
کد N91423