ایران درنمایشگاه صنایع کشاورزی ایتالیا شرکت می کند

ایران,نمایشگاه

رم - ایرنا-جمهوری اسلامی ایران امسال دریکصد و یازدهمین دوره از نمایشگاه صنایع کشاورزی ایتالیا شرکت می کند.

به گزارش روزپنجشنبه ایرنا، شرکت های ایرانی امسال ازششم تا نهم فوریه (17 لغایت 20 بهمن 1392) در یکصد و یازدهمین دوره از نمایشگاه صنایع کشاورزی که در شهر ورونا درشمال ایتالیا برگزار می شود، حضور خواهد داشت.

ˈاتوره ریللوˈرییس این نمایشگاه گفت: در این دوره ازنمایشگاه علاوه بر کشورهای اروپایی، نمایندگانی از کشورهای ترکیه، روسیه، اوکراین، ایران، مراکش، چین و آفریقای جنوبی نیز حضور خواهند داشت.

درنمایشگاه امسال صنعت کشاورزی در شهر ورونا، یک هزار شرکت ایتالیایی و خارجی حضور خواهند داشت.

این نمایشگاه در چهار بخش نوآوری و تکنولوژی های جدید، انرژی و تولید آن از منابع بازیافتی، باغ ها و درختان انگور، باغ ها و درختان میوه ای برگزار می شود.

درآمد بخش کشاورزی ایتالیا به 250میلیارد یورو در سال می رسد که 35 میلیارد یوروی آن را صادرات تشکیل می دهد. درایتالیا مجموعا 778 هزار شرکت در بخش های مختلف صنایع کشاورزی فعالیت می کنند.

اروپام ** 2171 ** 1064
کد N91399