جوکار در اخطار قانون اساسی:

مشخص نیست چه مبلغی برای برخی حوزه های انتخابیه اختصاص داده می‌شود

مجلس

جای این سوال باقی است که به راستی حوزه های انتخابیه ای که باید افزایش نماینده داشته باشند، چگونه می خواهند از این بودجه بهره برداری کنند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری اضافه شدن حدود 20 نفر از نمایندگان طی چند سال گفت: بدون شک حوزه های انتخابیه ای که افزایش نماینده نداشته باشند، نمی توانند به راحتی از بودجه درنظر گرفته شده بهره برداری کنند.

به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 64 افزود: براساس این اصل پس از طی چند سال با در نظر گرفتن برخی عوامل، حدود 20 نفر نماینده می توانند به تعداد نمایندگان اضافه شوند.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حقیقت بودجه حوزه های انتخابیه که باید هر سال اضافه شود، پایمال شده و با توجه به اینکه اکنون در فصل بودجه ریزی قرار داریم مشخص نیست چه مبلغی برای برخی حوزه های انتخابیه قرار است اختصاص داده شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جای این سوال باقی است که به راستی حوزه های انتخابیه ای که باید افزایش نماینده داشته باشند، چگونه می خواهند از این بودجه بهره برداری کنند

کد N91287