عبداللهی در تذکر آیین نامه ای:

پیشنهادات نمایندگان درباره لایحه بودجه باید به ترتیب بررسی شود

مجلس

قطعاً این موضوع درست نیست که هر نماینده برای مطرح کردن پیشنهادات چاپی خود نخست باید به جایگاه هیات رئیسه آمده و پیشنهاد خود را در آنجا مطرح کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تذکر آیین نامه ای گفت: تمام پیشنهادات چاپ شده نمایندگان درباره لایحه بودجه باید به ترتیب بررسی شود.

به گزارش ایلنا، رضا عبداللهی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور در تذکری با استناد به مواد 154 و 155 آیین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه براساس این مواد پیشنهادات چاپ شده نمایندگان باید به ترتیب در صحن علنی مجلس بررسی شود گفت: قطعاً این موضوع درست نیست که هر نماینده برای مطرح کردن پیشنهادات چاپی خود نخست باید به جایگاه هیات رئیسه آمده و پیشنهاد خود را در آنجا مطرح کند، از این رو هیات رئیسه باید این موضوع را در نظر داشته باشد که پیشنهادات چاپ شده به ترتیب بررسی شود.

کد N91285