جعفری در تذکر آیین نامه ای:

حفظ شأن و جایگاه مجلس الزامی است

مجلس

مجلس در منظر قضاوت ملت و جهانیان است. کمک به مناطق محروم باید از روش های صحیح در قالب بودجه مدنظر باشد، در حالی که حفظ شأن و جایگاه مجلس نیز باید رعایت شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اعتراض برخی نمایندگان مبنی بر عدم توجه به تکمیل پروژه های عمرانی در مناطق محروم گفت: کمک به مناطق محروم باید از روش های صحیح در قالب بودجه مدنظر باشد، در حالی که حفظ شأن و جایگاه مجلس نیز باید رعایت شود.

به گزارش ایلنا، قاسم جعفری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این ماده انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس باید مورد توجه باشد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس نهم با اشاره به اعتراض برخی نمایندگان مبنی بر عدم توجه به پروژه های عمرانی از منابع صندوق توسعه ملی گفت: حمایت از مناطق محروم بسیار خوب است اما حفظ شأن مجلس نیز باید در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه مجلس در منظر قضاوت ملت و جهانیان است، ادامه داد: کمک به مناطق محروم باید از روش های صحیح در قالب بودجه مدنظر باشد، در حالی که حفظ شأن و جایگاه مجلس نیز باید رعایت شود.

براساس ماده 24 آیین نامه داخلی انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس از وظایف و اختیارات هیأت رئیسه است.

کد N91282