هشدار اروپا به ایتالیا در خصوص نامناسب بودن حقوق بازنشستگی

حقوق,ایتالیا

رم - ایرنا - اتحادیه اروپا در هشداری به ایتالیا ضمن رد حداقل حقوق بازنشستگی اجتماعی، آن را برای زندگی سالمندان نامناسب خواند.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رسمی ایتالیا (آنسا)، کمیته حقوق اجتماعی شورای اروپا در سندی 50 صفحه ای به ایتالیا هشدار داد که حداقل حقوق بازنشستگی در این کشور برای ادامه زندگی بازنشستگان نامناسب است.

این ارگان اروپایی همچنین خواستار قانونی برای تضمین ادامه زندگی سالمندان بازنشسته همانند استاندارد زندگی سایر شهروندان شد.

این شورا یاد آور شد که ایتالیا به هفت قانون شورای اروپا در زمینه حقوق اجتماعی و بازنشستگی احترام نمی گذارد.

مطالعات به عمل آمده از سوی این شورا همچنین مربوط به سیاست های دولت برای مبارزه با فقر و انزوای اجتماعی می شود.

در ایتالیا حقوق بازنشستگی اجتماعی 422 یورو در ماه و به عبارتی پنج هزار و 72 یورو در سال است که به عقیده شورای اروپا برای تضمین یک زندگی عادی برای سالمندان مناسب نیست.

اروپام **2171 **1515
کد N90865