با موافقت نمایندگان؛

شرکت های دولتی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف به واریز درآمدهای خود به خزانه شدند

مجلس

شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند.

نمایندگان مجلس شرکت های دولتی وزارتخانه های نفت و نیرو را مکلف کردند تا درآمدهای ارزی و ریالی خود را به خزانه کل کشور واریز کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 و در جریان بررسی بند "ط" تبصره 2 لایحه بودجه با این بند موافقت کردند که براساس آن شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به خزانه داری کل کشور واریز کنند.

در بند "ط" تبصره 2 لایحه بودجه آمده است که شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند.

کد N90743