با تصویب نمایندگان؛

عوارض هر متر مکعب گاز 130 ریال تعیین شد

مجلس

نمایندگان مصوب کردند وزارت نفت علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبعی 130 ریا لبه عنوان عوارض از مشترکین دریافت و به خزانه واریز می کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه امروز پنجشنبه در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور بندهای دیگری از این لایحه را تصویب کردند.

با تصویب نمایندگان مقرر شد که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آن در آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می شود. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی به داخل کشور است.

همچنین نمایندگان در بند "ح" که به تصویب رسید مقرر کرده اند وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی 130 ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور، منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت های ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.