احتمال سفر هیات پارلمانی ایران به لندن در سال آینده

ایسنا نوشت:

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس از احتمال سفر این هیأت به لندن در سال آینده خبر داد.

عباسعلی منصوری آرانی ، اظهار کرد: در زمان سفر هیأت پارلمانی انگلیس به ایران آن‌ها از ما جهت سفر به لندن دعوت داشتند که ما به صورت شفاهی با این موضوع موافقت کردیم.

وی افزود: این هیات پارلمانی انگلیس در زمان بازگشت به کشورشان درخواست کتبی جهت سفر هیأت پارلمانی ایران به این کشور را برای ما فرستادند که تمامی این‌ها به دلیل پی بردن آن‌ها به حقانیت مواضع درست ایران است.

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس گفت: طبق قوانین مجلس باید زمان سفرهای خارجی را کمیته سفرهای خارجی مجلس مشخص کند که بعد از تایید این کمیته زمان سفر هیأت پارلمانی ایران به انگلیس مشخص می‌شود و ما بعد از آن این زمان را کتبا به آن‌ها اعلام می‌کنیم.

منصوری آرانی در پایان گفت که قطعا این سفر در سال جاری انجام نمی‌شود و به سال آینده موکول خواهد شد اما زمان دقیق آن را باید کمیته سفرهای خارجی مجلس اعلام کند.

2929

 

 

کد N90632