مخالفت مجلس با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی درخصوص کاهش سهم صندوق توسعه ملی

مجلس

پیشنهاد کمیسیون اقتصادی از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با 70رای موافق، 111 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب نرسید.

مجلس به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی درخصوص کاهش سهم صندوق توسعه ملی اختصاص آن به پروژه‌های عمرانی مناطق محروم رای نداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر اختصاص 9 درصد از درآمدهای صندوق توسعه ملی به پروژه‌های عمرانی مناطق محروم پس از اظهارات موافقان و مخالفان این طرح به رای گذاشته شد.

در نهایت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با 70رای موافق، 111 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب نرسید.

کد N90556