توکلی در مخالفت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی:

بی احتیاطی در استفاده از ارز کمکی به رونق اقتصادی نمی کند

مجلس

صندوق توسعه ملی را سوراخ نکنیم. از گذشته عبرت بگیریم؛ تنها 10 درصد از منابع صندوق حساب ذخیره ارزی در گذشته برای سرمایه گذاری برداشت و تمام ارزهای موجود از سوی دولت هزینه شد ونتیجه آن شرایط فعلی کشور است.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: اگر استفاده از ارز با بی احتیاطی انجام گیرد هیچ کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند. ما هم اکنون در وضعیتی هستیم که نسبت بودجه عمرانی به بودجه کل کشور دائما رو به نزول است. حال آنکه اگر ارز چاره‌ساز بود این اتفاق نمی‌افتاد.

به گزارش خبرنگار ایلنا احمد توکلی در مخالفت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی در پاراگراف دوم بند ب تبصره 2 لایحه بودجه93  امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در کشورهای نفت خیز بیماری  به اسم بیماری هلندی درست می شود که در اثر تبدیل ارز به پول داخلی تقاضای کل بالا می رود و چون این کشور همه کالاها را نمی تواند وارد کند، در بخش زمین و مسکن تورم شروع می شود و اقتصاد ایران از سال 1353 تاکنون از این بیماری هلندی رنج می‌برد.

نماینده مردم تهران و شمیرانات با بیان اینکه اگر استفاده از ارز با بی احتیاطی انجام گیرد هیچ کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند، گفت: ما هم اکنون در وضعیتی هستیم که نسبت بودجه عمرانی به بودجه کل کشور دائما رو به نزول است. حال آنکه اگر ارز چاره‌ساز بود این اتفاق نمی‌افتاد.

وی افزود: در این شرایط اگر از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم، صندوق به خاطر تحریم‌ها بستانکار می‌شود و این درحالی است که اگر می‌خواهیم ضد تورم عمل کنیم با شیوه ای که مملکت را اداره می‌کنیم در واقع رکود تورمی را تشدید خواهیم کرد ولی اگر می‌خواهیم در این مورد به نتیجه برسیم باید روش‌هایمان را اصلاح کنیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی را سوراخ نکنیم افزود: از گذشته عبرت بگیریم؛ تنها 10 درصد از منابع صندوق حساب ذخیره ارزی در گذشته برای سرمایه گذاری برداشت و تمام ارزهای موجود از سوی دولت هزینه شد ونتیجه آن شرایط فعلی کشور است.

کد N90526