اخضر ابراهیمی دستیابی به نتیجه اساسی در مذاکرات ژنو را دور از انتظار خواند

مذاکره,ابراهیمی

تهران - ایرنا - اخضر ابراهیمی میانجی سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد که انتظار ندارد مذاکرات صلح یک هفته ای در ژنو بین طرف های متخاصم در سوریه ˈ هیچ گونه نتیجه اساسی ˈ داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنوٰ ، ابراهیمی گفت :رو راست ٰ من انتظار ندارم که ما به هیچ چیز اساسی دست یابیم ˈولی وی خوشحال است که هنوز مذاکرات جریان دارد.

کنفرانس ژنو با حضور گروه های مخالف و نمایندگان دولت سوریه وارد پنجمین روز شده است.

مترجمام 1403 ** 1917
کد N90337