فولادگر به مهر خبر داد:

سخنرانی روسای دو قوه، ظریف و روسای کمیسیونهای مجلس در جلسه مشترک/ تاکید رئیس جمهور بر اجرای قانونمند هدفمندی یارانه ها